Rådgivning

Hegn af rundtræ

Her er finder du de mest nødvendige oplysninger om opsætning af hegn

Regler for opsætning af hegn

Ved valg af hegnstype bør der tages hensyn til omgivelserne. Hegnet har ikke blot betydning for havens udseende, men også for haveboligområdet som helhed.
Hegnets udseende er betinget af, hvor højt hegnet skal være, og hvilken beklæd-ningsform man anvender.

Hegnsloven giver grundreglerne for, hvor-dan du må stille hegn op. Men undersøg også, om der i de lokale vedtægter og servitutter kan være krav til hegn og deres udformning.

 

 

 

Fælleshegn
Et fælleshegn står i skellet mellem to Grunde og de to naboer må selv bestemme, hvordan deres fælleshegn skal se ud.
Man er normalt forpligtet til at deltage i rejsning af fælleshegn i skel, hvis ens nabo ønsker det.
Kan naboerne ikke blive enige er udgangspunktet, ifølge hegnsloven, at fælleshegnet skal være 180 cm højt, stå i skellet, passe ind i omgivelserne og tydeligt adskille de to grunde.

Egne hegn
Egne hegn står langs skellet i en afstand fra 0 -1,75 m fra skellet. Egne hegn må være 1,80 m høje plus afstanden til skellet. Hegnet må ikke genere det fælles hegn eller være til gene for naboer.
Fælles hegn og egne hegn er omfattet af hegnsloven.
Pergolaer skal anmeldes til den lokale bygningsmyndighed inden de opføres. Spørg den lokale bygningsmybdighed til råds.

Indre hegn
Indre hegn står mere end 1,75 m fra skellet, og er ikke omfattet af hegnsloven.